Svensk Knallehandel AB
033 180 11 96
info@knallen.se

Knallen är en symbol för innovativ handel, idérikedom och entreprenörskap.

Begreppet knalle myntades under 1500-talet. Knallen var en handelsresande som reste mellan gårdar, främst i sydvästra Sverige, och sålde hemslöjd. De var ett omtyckt inslag i folkets vardag. Inte enbart för sina varor utan för att de förde med sig nyheter. Knallarna hade även ett hemligt språk – månsing. Idag är knallen en symbol för innovativ handel, idérikedom och entreprenörskap.

Skulpturen är formgiven av konstnären Nils Castegren (1903-1985).